ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

ასოცირებული პროფესორი:

  1. ამირან ხევცურიანი;
  2. ია ბერიძე;
  3. თამარა ტარტარაშვილი;
  4. ალექსანდრე მარუაშვილი;
  5. თეა ლორთქიფანიძე;
  6. ავთანდილ ლაფაჩი;
  7. ელზა ბადაშვილი;
  8. მიმოზა ტყებუჩავა.

ასისტენტი:

  1. ბაქარ გვაზავა