ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

პირველ სემესტრელთა რეგისტრაცია:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება
1-8 სექტემბერი
აკადემიური რეგისტრაცია
9-14 სექტემბერი

შემოდგომის სემესტრი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
03 აგვისტო -13 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია
7-14 სექტემბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
14 სექტემბერი - 2021 წლის 8 იანვარი (მათ შორის შუალედური გამოცდები 9-13 ნოემბერი);
არდადეგები
2020 წლის 28 დეკემბერი - 2 იანვარი; 8 თებერვალი - 1 მარტი; 
საგამოცდო პერიოდი (ძირითადი გამოცდები)
11 იანვარი - 22 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები), 25 იანვარი – 5
თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).
Spread the love