ახალი უმაღლესი სასწავლებლი – ნიუუნის 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 19 თებერვალი - 3 მარტი;
აკადემიური რეგისტრაცია: 4 მარტი - 9 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები: 11 მარტი - 22 ივნისი (მათ შორის შუალედური გამოცდები 29 აპრილი – 4 მაისამდე);
საგამოცდო პერიოდი: 24 ივნისი - 6 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 8 ივლისი – 20 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).