ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 
პირველ სემესტრელთა რეგისტრაცია:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება: 28 აგვისტო - 8 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია: 11 - 15 სექტემბერი;
 
შემოდგომის სემესტრი:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 28 აგვისტო - 8 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია: 11 - 15 სექტემბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები: 18 სექტემბერი - 29 დეკემბერი (მათ შორის შუალედური გამოცდები 6–10 ნოემბერი);
საგამოცდო პერიოდი: 9 იანვარი - 23 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები), 24 იანვარი – 7 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები:  3.01.20238.01.2023; 7.02.2023 – 4.03.2023.