ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მიერ პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის პრაქტიკის გავლის მიზნით, კონკურსის წესით, შეირჩა აფილირებული ასოცირებული-პროფესორი ლიზა ამილახვარი. რომელიც 1 ივლისს, სასწავლებლის სრული დაფინანსებით, გაემზავრება ვარშავის სოციალური მეცნიერებების უნივერსიტეტში „სწავლების ინოვაციური მეთოდებისა და ტექნოლოგიების“ ტრენინგ-კურსზე დასასწრებად.