მიმდინარე წლის 13 მაისს, მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე, იმსჯელეს სასწავლო პროცესის დისტანციურ/ელექტრონულ რეჟიმში მიმდინარეობის საკითხებზე – სასწავლო პროცესის მონიტორინგის თაობაზე. აგრეთვე, სასწავლო პროცესის დისტანციური/ელექტრონული ფორმით განხორციელების მიმართ სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა დამოკიდებულების კვლევის შედეგებზე.