📚📚სასწავლო მასალა და ელექტრონული ლექციები ყველა სტუდენტისთვის არის ხელმისაწვდომი.