ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი  ახალი უმაღლესი სასწავლებლის პერსონალს, სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს სთავაზობს სამეცნიერო თანამშრომლობასა და გაცვლას/მობილობას ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და ახალ უმაღლეს სასწავლებელს შორის.

  • ძირითადი შემოთავაზება:
  • კონსულტირება სწავლებისა და სამეცნიერო მუშაობის შესაძლებლობების შესახებ;
  • პარტნიორების მოძიებასა და სამეცნიერო კვლევით თანამშრომლობაში მხარდაჭერა;
  • პრეზენტაციებისა და სემინარების გამართვა სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის;
  • დახმარების აღმოჩენა საერთაშორისო სამეცნიერო კარიერის შექმნაში;
  • კონსულტაციები და მხარდაჭერა სტიპენდიის მოსაპოვებლად.

შესაძლებელია პირდაპირი კონტაქტი ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან, ტობიას სტუდემანთან 2020 წლის 14 აპრილს 15:30-დან 18:30-მდე სკაიპის მეშვეობით Tobias Stüdemann Skype  ან უშუალოდ ახალი უმაღლესი სასწავლებლის საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურთან; ტელ.: +995555796741, ნანა ციხისთავი.