ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნის პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ. 2021 წლის 28 სექტემბერს 17:00 საათზე ერასმუს +-ის ეგიდით გაიმართება ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) თაობაზე. ვებინარი წარიმართება  Zoom პლატფორმის მეშვეობით. შესაბამისი ბმული გამოყვეყნდება ღონისძიების დაწყებამდე.

Spread the love