დიდი წარმატება - სწორი არჩევანით იწყება!

კვლევები


საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი".

ეს არის საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, რომელიც ორიენტირებულია მკითხველთა ფართო წრეზე. ჟურნალი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სამეცნიერო მუშაოება ხორციელდება უნივერსიტეტებში და რა მიღწევებია ამ მიმართულებით. ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებებით პროფესორ–მასწავლებლების დაინტერესებას და მათი მიღწევების პოპულარიზაციას. ჟურნალი გამოვა წელიწადში ორჯერ. მასში წარმოდგენილი იქნება ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ყველა დარგი

N1 (2016) ; N2 (2017) ; N3 (2017) ; N4 (2018)
responsive screens

ახალი უმაღლესი საწავლებლის სრული დაფინასნებით გამოცემული წიგნები


ხატია შევარდნაძე

ტიციან ტაბიძე და XIX საუკუნის ქართული მწერლობა.

გიორგი მარიამიძე

საკუთრების შეძენა და დაკარგვა უძრავ და მოძრავ ნივთებზე.

სოფო ჩქოფოია

საერთაშორისო ტერორიზმის ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები.

ეკა ბუხრაშვილი

ქველმოქმედება საქართველოში XIX ს-ის II ნახევარსა და XX ს-ის დასაწყისში.

ეკა ბუხრაშვილი

ევროპის სოციალური პოლიტიკა.

       ჩვენი პარტნიორები

Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face

Smiley face   Smiley face   Smiley face

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:
I კორპუსი:
ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. 26;
II კორპუსი:
ქ. თბილისი, მე–3 მასივი,
მე–6 კვარტალი, კორპუსი 7ა

ელ-ფოსტა: info@newuni.edu.ge
ტელ: +995 568 89 99 98