საქართველოს განათლების, მეცნიერებების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით პრევენციულ ღონისძიებათა განხორციელების წესი.