ორშაბათს 17 ივნისს, ახალ უმაღლეს სასწავლებელსა და Georgian Academic Abroad-ის შორის დაიდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. რომელიც ხელს შეუწყობს ინტერნაციონალიზაციის პროცესისს განვითარებას.