2021 წლის 14 ივლისს, 15:00 საათზე, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის აფილირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი ნოდარ გრძელიშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სააქტო დარბაზში (რუსთაველის გამზირი 52) წარსდგება საჯარო მოხსენებით

რეგიონების სოციალურეკონომიკური უთანაბრობის გამომწვევი მიზეზები და გადაწყვეტის გზები

დასწრება თავისუფალია

Spread the love