გაეროს ბავშვთა ფონდი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობითა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეგიდით გიწვევთ პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოში: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“ 1-2 ოქტომბერი 2020

ინფორმაცია კონფერენციისა და კონფერენციაზე წარმოსადგენი თეზისებისა და ესეების შესახებ იხილეთ დანართში: http://newuni.edu.ge/wp-content/uploads/2020/07/Call-for-papers_CR_conference_GEO.pdf

კონფერენციის ლინკები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

ქართული:  https://uni.cf/3dTAIOM

ინგლისური: https://uni.cf/3dVYqtS

კონფერეცნიის თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 20 ივლისი, ხოლო სტუდენტების ესეების – 30 ივლისი.