დაიწყო სამეცნიერო ნაშრომების (სტატიების) მიღება ჟურნალში „დიპლომატია და სამართალი“. მიღების ვადაა მიმდინარე წლის 22 ივნისი. ელექტრონული მისამართი journal@newuni.edu.ge მიბმულ ფაილად იხილეთ სტატიების მიღების წინაპირობები და გაფორმების წესი.

„დიპლომატია და სამართალი“ საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში სტატიების მიღების წინაპირობები

„დიპლომატია და სამართალი“ საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში სტატიების გაფორმების წესი.