ახალი უმაღლესი სასწავლებლის პარტნიორმა რომუალდო დელ ბიანკომ თავის ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნა რეზიუმეების კრებული ფლორენციის სიმპოზიუმში მონაწილ პირთა მოხსენებების შესახებ((ფლორენცია, 13-15 მარტი, 2020), სადაც წამოდგენილია ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის, პროფ. თამარ გარდაფხაძისა და ამავე სასწავლებლის აფილირებული პროფესორის ნოდარ გრძელიშვილის ერთობლივი ნაშრომი. გთხოვთ იხილოთ აღნიშნული ბმული:

https://www.lifebeyondtourism.org/wp-content/uploads/2020/02/2020_02_10_Impaginato_Abstract-book.pdf

აქვეა ზემოთ აღნიშნული სიმპოზიუმის პროგრამა, სადაც მითითებულია ახალ უმაღლეს სასწავლებელსა და რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდს შორის მემორანდუმის გაფორმების თარიღი და ასევე ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის, პროფ. თამარ გარდაფხაძისა და ამავე სასწავლებლის აფილირებული პროფესორის ნოდარ გრძელიშვილის ერთობლივი მოხსენების დრო.

გთხოვთ, გაყვეთ ბმულს:

http://www.lifebeyondtourism.org/wp-content/uploads/2020/02/Draft-program-forum.pdf.