საერთაშორისო ელექტრონული რესურსები

Cambridge_University_Press_logo_red

Cambridge Journals Online

მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.

Duke-1024x530

e-Duke Journals Scholarly Collection

მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

erj_ff9dd8b4e52ce0c3146609863345dd71

European Respiratory Journal

კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება - წარმოდგებილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს

institution-of-mechanical-engineers-imeche-logo-vector

IMechE Journals

წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. საიმჟინრო მიმართულების ჟურნალები სხვადასხვა სფეროში.

download

Mathematical Sciences Publishers Journals

მოიცავს 17 რეფერირებად ჟურნალს მათემატიკისა და მისი მომიჯნავე დისციპლინების მიმართულებით, ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია

rs_pub_new_logo_stacked_pan_200_rgb_0

Royal Society Journals Collection

წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

sage-banner

SAGE Premier

წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

ebscohost_logo_horizontal.fw_

EBSCO - host

სარეგისტრაციო ველში უნდა შეიყვანოთ ქვემოთ მოცემული მომხმარებლის სახელი და პაროლი:

User ID: newinst

Password: NewHigherInst2019!

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ შესაძლებლობა გექნებათ, დაათვალიეროთ კოლექციები და გადმოწეროთ თქვენთვის საინტერესო მასალა.

EDWARD ELGAR PUBLISHING JOURNALS AND DEVELOPMENT STUDIES E-BOOKS

აღნიშნულ ბმულზე მოცემულია წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის შესახებ.

სისტემაში შესასვლელი მონაცემები.

Username: NewHigherAdmin

Password: NewHigherEIFL19

Openedition

დაფუძნდა 1999 წელს და ამჟამად მისი კოლექცია მოიცავს 450 ონლაინ გამოცემას, 150000 სტატიას. ძირითადი მიმართულებებია - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები. ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

სისტემაში შესასვლელი მონაცემები.

Username: newuni

Password: 6dQnp3E4

PROJECT GUTENBERG

გთავაზობთ დაახლოებით 53,000 უფასო ელექტრონულ წიგნს.

OPEN LIBRARY

აერთიანებს დაახლოებით 20 მილიონამდე ელექტრონულ წიგნს და 1.7 მილიონამდე წიგნების სკანირებულ ვერსიას.

MANYBOOKS

წარმოადგენს საშუალებას წვდომა გქონდეთ 29,000 მეტ ელექტრონულ წიგნთან.

THE OAPEN

ბიბლიოთეკა შეიცავს აკადემიურ წიგნებს, ძირითადად ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში