ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნის სტუდენტებისთვის Zoom აპლიკაციის მეშვეობით გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა თემაზე: პლაგიატი და აკადემიური კეთილსინდისიერება, რომელსაც უძღვებოდა ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე ზურაბ სანადირაძე.

შეხვედრაზე განხილული იყო პლაგიატის სახეების, პრევენციის და ძირითადი ნიშან-თვისების შესახებ. ასევე, სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია პლაგიატის თავიდან აცილების გზებისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების შესახებ.

Spread the love