ახალ უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთათვის გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები:
1.პლაგიატის პრევენციის განხილვა. შეხვედრას უძღვებოდა, აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი თეა ლორთქიფანიძე.
2. სტუდენტთა ელექტრონული სასწავლო ბაზის გამოყენება. საინფორმაციო შეხვედრას უძღვებოდა საინფორაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი სანდრო გიუნაშვილი.
მსგავსი შეხვედრები პერმანენტულად კვლავაც გაიმართება.