ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნიში მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს, ონლაინ რეჟიმში, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ინიციატივით, სტუდენტებთან ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ელექტრონული მართვის სისტემით სარგებლობის წესისა და ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

Spread the love