პროგრამული აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესთან დაკავშირებით, ახალ უმაღლეს სასწავლებელში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.