🔊🔊მიმდინარე წლის 22 აპრილს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში შედგა სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც განიხილეს:
✓ COVID-19-ის გავრცელების საფრთხის აღმოფხვრამდე სასწავლებელში გასატარებელი ღონისძიებების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განხორციელებული აქტივობები;
✓ საგანგებო მდგომარეობის ვადის გაგრძელების პირობებში სასწავლო პროცესის დისტანციურ/ელექტრონულ რეჟიმში შემდგომი წარმართვის საკითხები;
✓ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემოთავაზებული კლასტერული აკრედიტაციის მოდელის დანეგრვასთან დაკავშირებული საკითხები

Spread the love