ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა საერთაშორისო ორგანიზაცია განათლებისა და საერთაშორისო განვითარების აკადემიის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ ნიუ უნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტები. 
ნიუ უნის საკონფერენციო დარბაზში მიმდინარე პრეზენტაცია – გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ გაეროს ოფიციალური წარმომადგენლობის მხარდაჭერით ჩატარდა