„2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ” საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ახალ უმაღლეს სასწავლებელში 2020 წლის 19 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესი წარიმართება /გაგრძელდება დისტანციურ რეჟიმში.
Spread the love