მიმდინარე წლის 22 და 23 დეკემბერს, წარმატებით ჩატარდა ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მიერ ორგანიზებული სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია ,,COVID 19 – ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები’’, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს, იტალიის, უკრაინის, ბელორუსის, რუსეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები.
მადლობა კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტსა და თითოეულ მონაწილეს აქტიური ჩართულობისთვის.
Spread the love