მიმდინარე წლის სექტემბერში ,,ახალი უმაღლესი სასწავლებლის” პარტნიორი ,,ვარშავის ფინასებისა და მენეჯმენტის უნივერსიტეტი ” ჩვენს სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს  გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სთავაზობს სწავლას ბაკალარიატსა და მაგისტრატურაში.
დამატებითი ინფორმაციისა და რეგისტრაციისთვის მიმართეთ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 
☎️: 032 269 00 70 ( 10:00 დან – 17:00 საათამდე)