ახალ უმაღლეს სასწავლებლსა და კლაიპედას სახელმწიფო უნივერსიტეტს (ლიეტუვა) შორის დადებული მემორანდუმის მიხედვით სასწავლებელი სთავაზობს თავის სტუდენტებს კლაიპედას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლას 1 სემესტრის განმავლობაში.

სწავლა:
1 სემესტრის განმავლობაში სტუდენტი დააგროვებს 30 ECTS კრედიტს. 1 კრედიტის
საფასური – 31,16 ევრო

სწავლის პერიოდი:
(შემოდგომის სემესტრი): 1 სექტემბერი – 31 იანვარი

საცხოვრებელი:
სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი.
საფასური – 1 თვის მანძილზე 90 ევრო

თანხის მთლიანი რაოდენობა 1 სემესტრის მანძილზე (სწავლა, საცხოვრებელი, კვება,
სხვა ხარჯები):
2500 ევრო

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ახალი უმაღლესი სასწავლებლის
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს
სართული 3, ოთახი 30,
საკონტაქტო პირი: თამთა ხუციშვილი-ბერუაშვილი- 551 222 535
ნანა ციხისთავი: 555 79 67 41