საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ატარებს კვლევას, რომლის მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების პროცესთან დაკავშირებით სტუდენტთა დამოკიდებულებების შესწავლა. კითხვარი შევსების ბოლო ვადაა ა. წ. 24 ივნისი. მოგმართავთ თხოვნით – ჩაერთოთ შემოთავაზებულ კვლევაში! კვლევის ვებგვერდის მისამართი იხილეთ სასწავლო პროცესის მართვის შიდა პლატფორმაზე www.emis.newuni.edu.ge