მიმდინარე წლის 10 აპრილს Facebook ჯგუფში: „Online სწავლება საქართველოში“ ჩატარდა ვებინარი – „უნივერსიტეტები და COVID-19 პანდემია“. ვებინარს მოდერაცია გაუწია განათლების საკითხების მკვლევარმა სიმონ ჯანაშიამ.

ვებინარზე მოწვეულმა ექსპერტებმა:

  • მაკა ერაძე, ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სწავლის კონსულტანტი, განათლების ტექნოლოგიებისა და სასწავლოანალიტიკისმკვლევარი, განათლებისფაკულტეტი, მოდენისადარეჯოემილიასუნივერსიტეტი, იტალია;
  • ნუცაკობახიძე, საერთაშორისოდაშედარებითიგანათლებისასისტენტპროფესორი, ჰონგკონგისუნივერსიტეტი;
  • ლიკაღლონტი, Erasmus+ ეროვნულიოფისისკოორდინატორი, ავტორიზაციისექსპერტი;
  • – თორნიკეშარაშენიძე, საქართველოსსაზოგადოებრივსაქმეთაინსტიტუტისპროფესორი.

იმსჯელეს შემდეგ თემებზე:

  • როგორ ცდილობენ უნივერსიტეტები უპასუხონ დღევანდელ გამოწვევებს? რა მიღწევები და სირთულეები აქვთ მათ ამ მიმართულებით?
  • როგორ ვითარდებოდა დისტანციური და ელექტრონული განათლება ამ კრიზისამდე, საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, რა სირთულეებს აწყდებოდა და როგორ შეიძლება ამ საკითხის შესახებ დაგროვილი ცოდნის გამოყენება დღევანდელ ვითარებაში?
  • როგორ შეიძლება შეცვალოს დღევანდელმა ვითარებამ უმაღლესი განათლების მომავალი საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ?

    ვებინარის მიმდინარეობაში მონაწილეობა მიიღეს ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, ვებინარის მსვლელობისას მოხდა აქტიური აზრთა გაცვლა-გამოცვლა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.