შპს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი, სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, შპს „თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის“ სტუდენტებს/აბიტურიენტებს სთავაზობს: „ბიზნესის ადმინისტრირების“, „ტურიზმისა“ და „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელებას სპეციალურ ფასად – 1800 ლარი ერთი სასწავლო წელი, 12 თვეზე გადანაწილებით.

გისურვებთ წარმატებას!

Spread the love