ახალ უმაღლეს სასწავლებელში დასაქმების კვირეულის ფარგლებში გრძელდება შეხვედრები სხვადსხვა კომპანიასთან. შეხვედრა გაიმართა სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ,,ირაო”-სთან, შეხვედრაზე განხილული იყო ახალი უმაღლესი სასწავლებლის კურდამთავრებულთა და სტუდენტთა დასაქმების პერსპექტივები. წამოდგენილი იყო რეალური ვაკანსიები, რაზეც სტუდენტთა მხრიდან გამოიხატა დაინტერესება.