31 ოქტომბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში გაიმართა შეხვედრა Goodwill • გუდვილის წარმომადგენლებთან: HR დეპარტამენტისა და სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი: ხათუნა ჩხარტიშვილი და შერჩევის სპეციალისტი: გვანცა ედიშერაშვილი
🔹შეხვედრის პირველ ნაწილში ყურადღება გამახვილდა Goodwill • გუდვილის საქმიანობის თავისებურებებსა და წარმატების განმაპირობებელ ფაქტორებზე.
🔹ხოლო მეორე ნაწილი დაეთმო სტუდენტებისათვის აქტიური ვაკანსიების გაცნობასა და შეთავაზებას.
🔹ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის სტუდენტებისათვის საინტერესო აღმოჩნდა დასაქმების პროგრამა.
სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების
ცენტრი გისურვებთ წარმატებას