2019 წლის 20 ივნისს გაფორმდა მემორანდუმი ახალ უმაღლეს სასწავლებელსა და ბრატისლავას (სლოვაკეთი) პან ევროპულ უნივერსიტეტს შორის, რომლის ფარგლებშიც ახალ უმაღლეს სასწავლებელს აქვს შემდეგი შემოთავაზება პარტნიორი უნივერსიტეტისგან:

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2 სტუდენტი უფასოდ ისწავლის ბრატისლავას პან-ევროპულ უნივერსიტეტში, 1 სემესტრის განმავლობაში.

პან-ევროპული უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს სტუდენტებს საცხოვრებლით:

  • საცხოვრებლის ღირებულება მთელი სემესტრის მანძილზე: 550 ევრო
  • კვებისა და ყოველდღიური ხარჯებისთვის – 300 ევრო.
  • ბილეთის საფასური

მოთხოვნები:

რეიტინგული სტუდენტები (A შეფასებით)

ინგლისური ენის ცონდა – B1 დონე

სტუდენტების გაგზავნის პერიოდი:

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს:

სართული – 3; ოთახი – 30.

საკონტაქტო პირები: თამთა ხუციშვილი-ბერუაშვილი – 551 222 535