ამ წუთებში ახალი სემესტრის დაწყებასთან დაკავშირებით ნიუ უნიში მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც უძღვება ნიუ უნის რექტორი, პროფესორი თამარ გარდაფხაძე. შეხვედრას ესწრებიან სასწავლებლის, რექტორატის, ადმინისტრაციის, ხარისხის უზრუნველყოფისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურების, აგრეთვე საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის წარმომადგენლები.
2019 -2020 სასწავლო წელი 16 სექტემბერს იწყება.