ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვედეთის მთავრობის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid-ის და დანიის მთავრობის მხარდაჭერით, აცხადებს კონკურსს.

Read More

საჯარო ლექცია

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა საერთაშორისო ორგანიზაცია განათლებისა და საერთაშორისო განვითარების აკადემიის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ ნიუ უნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტები. 

Read More

სამუშაო შეხვედრა

დღეს, ახალ უმაღლეს სასწავლებელში საერთაშორისო ურთიერთობების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის რეაკრედიტაციის პროცესთან დაკავშირებით, სასწავლებელში გაიმართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრას უძღვებოდა სასწავლებლის
რექტორი.

Read More

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი
აცხადებს კონკურსს
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე აკადემიური
თანამდებობების
დასაკავებლად.

Read More