გამოცხადდა კონკურსი DAAD-ის 2022/2023 წლის სასტიპენდიო პროგრამებზე.

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია როგორც გერმანულ ისე ინგლისურ ენაზე (გარდა საზაფხულო კურსის სტიპენდიისა).

საზაფხულო ენის კურსი;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=1&type=a&q=Hochschulsommerkurs&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=50035295&show_tab=applicationprocess

სტუდენტური ჯგუფების მოგზაურობა გერმანიაში;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=1&type=a&q=Studienreise+&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=10000016&show_tab=applicationprocess

სამაგისტრო სტიპენდია ყველა სპეციალობისთვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=de&pg=1&detail_to_show=50026200&show_tab=applicationprocess

ERP – სტიპენდია ეკონომისტებისთვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=ERP&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=50015171&show_tab=applicationprocess

სტიპენდია არქიტექტორებისთვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=Architektur&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=57135744&show_tab=applicationprocess

სტიპენდია მუსიკოსებისთვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=Musik+&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=57135743&show_tab=applicationprocess

სტიპენდია სახვითი ხელოვნების, დიზაინის, ვიზუალური კომუნიკაციისა და რეჟისურის მიმართულებისთვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=kunst&subjectgroup=&onlydaad=0&language=de&pg=1&detail_to_show=57135742&show_tab=applicationprocess

სტიპენდია საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენელთათვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=kunst&subjectgroup=&onlydaad=0&language=de&pg=1&detail_to_show=50109971&show_tab=applicationprocess

მოკლევადიანი კვლევითი სტიპენდია (1-6 თვე);

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=de&pg=1&detail_to_show=50015434&show_tab=applicationprocess

ერთწლიანი კვლევითი სტიპენდია;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=de&pg=1&detail_to_show=57140602&show_tab=applicationprocess

სადოქტორო სტიპენდია;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=4&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=de&pg=1&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess

კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის პედაგოგებისთვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=4&type=a&q=Forschung&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=50015456&show_tab=applicationprocess

კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის პედაგოგებისთვის ხელოვნებისა და არქიტექტურის სფეროდან;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=2&type=a&q=Architektur&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=50110016&show_tab=applicationprocess

განმეორებითი მოწვევა ყოფილი სტიპენდიატებისთვის;

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?origin=71&status=3&type=a&q=Wiedereinladung&subjectgroup=&onlydaad=1&language=de&pg=1&detail_to_show=50015492&show_tab=applicationprocess

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ DAAD-ის ვებგვერდზე:

https://www.daad-georgia.org/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?type=a&origin=71&q=&status=0&subjectgroup=0&onlydaad=1&action=filter

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ:

antadze@daad-georgia.org – ნინო ანთაძე,

latsabidze@daad-georgia.org – თამარ ლაცაბიძე

Spread the love