საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია;
    სტუდენტთა კონფერენცია;
    საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი და სახელმძღვანელოები;
    ტრენინგები;
    პროექტები.