საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია;
    სტუდენტთა კონფერენცია;
    ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ჟურნალი;
    ტრენინგები;
    პროექტები.