ჟურნალის რეფერირება

საერთაშორიოს სამეცნიერო ჟურნალი “დიპლომატია და სამართალი” რეფერირდება ტექინფორმის ქართულ რეფერატულ ჟურნალში (ქრჟ). ჟურნალი ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით გამოდის ქართულ და ინგლისურ ენებზე. განთავსებულია ინტერნეტში ინსტიტუტის საიტზე: www.tech.caucasus.net

Read More