ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

გაზაფხულის სემესტრი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
22 თებერვლიდან - 6 მარტის ჩათვლით;
აკადემიური რეგისტრაცია
9 მარტიდან  – 14 მარტამდე;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
15 მარტი – 2 ივლისი  (მათ შორის შუალედური გამოცდები - 10 მაისი - 15 მაისიამდე);
საგამოცდო პერიოდი (დასკვნითი გამოცდები)
5 ივლისი – 17 ივლისამდე, ხოლო - 19 ივლისი – 30 ივლისის ჩათვლით (დამატებითი გამოცდები).