ახალი უმაღლესი სასწავლებლი – ნიუუნის 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

პირველ სემესტრელთა რეგისტრაცია

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება
1- 9 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია
12- 15 სექტემბერი;

შემოდგომის სემესტრი

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
20 აგვისტო - 8 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია
9 - 15 სექტემბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
19 სექტემბერი - 30 დეკემბერი (მათ შორის შუალედური გამოცდები 7–11 ნოემბერი);
საგამოცდო პერიოდი
9 იანვარი - 20 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები), 23 იანვარი – 3 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
არდადეგები
3.01.20236.01.2023; 6.02.2023 – 1.03.2023.