ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

პირველ სემესტრელთა რეგისტრაცია:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება
1 - 10 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია
13 - 17 სექტემბერი;

შემოდგომის სემესტრი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
3 აგვისტო - 16 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია
13 - 17 სექტემბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
20 სექტემბერი - 31 დეკემბერი (მათ შორის შუალედური გამოცდები 8–12 ნოემბერი);
არდადეგები
2021 წლის 31 დეკემბერი - 9 იანვარი; 2022 წლის 7 თებერვალი - 6 მარტი;
საგამოცდო პერიოდი
10 იანვარი - 22 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები), 24 იანვარი – 5 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).