ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს ეძლევათ შესაძლებლობა, დაესწრონ პროფ. ფლორიან მიულფრიდის საჯარო ლექციას, თემაზე: „ არასწორი მოქალაქეობა „ („ Citizenship Gone Wrong „).

ლექცია ჩატარდება დღეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

1 მაისი (15:00-17:00), ოთახი D306.

დასწრება თავისუფალია!

Spread the love