ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ​ ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, რომელსაც ესწრებიან სამუშაო ჯგუფის წევრები, სასწავლებლის რექტორი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, სტრუქტურული ერთეულების უფროსები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, პოტენციური დამსაქმებლები. შეხვედრაზე განიხილება მიმდინარე საკითხები, რაც დაკავშირებულია ავტორიზაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცედურებთან