რუმინულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (რუმინეთი)

პროგრამის ფარგლებში აუცილებელია 8-საათიანი სალექციო თემატიკის წაკითხვა მასპინძელ უნივერსიტეტში ინგლისურ ენაზე.

სასურველი პროგრამები: ტურიზმი, ბიზნესის ადმინისტრირება

აუცილებელი დოკუმენტაცია:

რეზიუმე (CV);

სამოტივაციო წერილი;

სალექციო თემატიკის შინაარსის წარდგენა;

ინგლისური ენის სერტიფიკატის წარდგენა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დოკუმენტაცია გთხოვთ გადმოაგზავნოთ:info@newuni.edu.ge

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 11 სექტემბერი,2023.