ვულოცავთ ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს, ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელს,
ეკონომიკის დოქტორ ნოდარ გრძელიშვილს ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო სიგელით დაჯილდოვებას.
აგრეთვე, ვულოცავთ 2022 წელს მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოღვაწე წარმატებულ მეცნიერებს აკადემიის საპატიო სიგელით დაჯილდოვებას და მათთან ერთად ყველა მეცნიერს მეცნიერების მსოფლიო დღეს.