ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2018-2024 წწ. სტრატეგიული განვითარების გეგმის (7 წლიანი) და 2018 – 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის (3 წლიანი) შემუშავებაზე მომუშავე ჯგუფის სხდომა გაიმართება ახალი უმაღლესი სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში 7 სექტემბერს.