ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, გთხოვთ, ახალ უმაღლეს სასწავლებელში დასაქმებულმა პერსონალმა (აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე და სხვა) გაითვალისწინოს შემდეგი რეკომენდაციები:
1. იმ შემთხვევაში, თუ ბოლო 12 დღის განმავლობაში იმყოფებოდით ქ. ბათუმშიან ქ. ქობულეთში, სასწავლებელში გამოცხადებამდე რეკომენდებულია ჩაიტაროთ PCR ტესტირება;
2. 2020 წლის პირველ ოქტომბრამდე პერიოდში თავი შეიკავოთ ქ. ბათუმსა და ქ. ქობულეთში ყველა სახის ვიზიტისგან.

Spread the love