მიმდინარე წლის 4 ივნისს რექტორთა საბჭო გაიმართა. რექტორთა საბჭოს მუშაობაში საქართველოს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების რექტორებთან და წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობდა ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის რექტოორი, პროფესორი თამარ გარდაფხაძე.