პროექტი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მხარდაჭერის სახით მოწყვლადი ჯგუფების მოზარდების სასწავლო პროცესში სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის. პროექტის დეტალური აღწერა იხილეთ ბმულზე.