ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ბიბლიოთეკის რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით. სტუდენტები დეტალურად გაეცნენ უნივერსიტეტში არსებულ რესურსებს: ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ელექტრონულ კატალოგს, ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას და საერთაშორისო ელექტრონულ რესურსებს.