ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის შალვა ოგბაიძის მადლიერების წერილი ახალი უმაღლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებული ანნა ირემაშვილის მიმართ.
საკრებულოს წევრი გულწრფელ მადლიერებას გამოხატავს ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის, პროფესორ თამარ გადაფხაძისა და სასწავლებლის მთლიანი პერსონალის მიმართ სამაგალითოდ მომზადებული კადრის მომზადებისთვის.

Spread the love