ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის რექტორი, პროფესორი თამარ გარდაფხაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი ნანა ციხისთავი, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი მანანა ნანიტაშვილი და ასოცირებული პროფესორი მიმოზა ტყებუჩავა Erasmus+ აკადემიური პერსონალის მობილობის პროგრამის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებიან პარტნიორ რუმინულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (ბუქარესტი, რუმინეთი)