ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი აკრედიტებული პროგრამების ჩამონათვალი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელებამისანიჭებელი კვალიფიკაციაკრედიტი პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობასწავლის წლიური საფასური (ლარებში)სწავლის წლიური საფასური (ლარებში) ქართულენოვან პროგრამებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის
ბიზნესის ადმინისტრირება (აკრედიტებული)ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი240422502500/3000
ტურიზმი (აკრედიტებული)ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში240422502500/3000
საერთაშორისო ურთიერთობები (აკრედიტებული)სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობები240425002500/3500