ვილნიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences, Lithuania) სთავაზობს ახალი უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლებს სტაფის ტრენინგების კვირაში (STAFF TRAINING WEEK) მონაწილეობის მიღებას.
კრეატიულობა, ლიტვის ბიზნეს-საწარმოს გამოწვევები და ლიტვური ენა და კულტურა არის სამი ძირითადი ელემენტი 2020 წლის თანამშრომელთა ტრენინგის კვირისთვის!
ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ, შეხვდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან მოწვეულ, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, ერთმნანეთს გაუზიარონ გამოცდილება, მიიღონ მათთვის სასურველი პროფესიული რჩევები/სიახლეები.
თარიღი: 7-11 დეკემბერი, 2020.
მონაწილეობის საფასური: 100 ევრო.